Bezpieczne Szczepienia dla Zdrowia Publicznego

1. Szczepienia Przeciw Grypie – Sezonowe Działania:

Sanepid prowadzi coroczne programy szczepień przeciw grypie, zwłaszcza dla grup podwyższonego ryzyka. Działania te mają na celu minimalizowanie wpływu epidemii grypy na zdrowie społeczeństwa.

 • Masowe Punkty Szczepień:
  • Organizacja masowych punktów szczepień grypy, zapewniających dostępność szczepionek dla jak największej liczby osób.
  • Współpraca z placówkami medycznymi, aptekami i instytucjami publicznymi w zakresie realizacji punktów szczepień.
 • Kampanie Edukacyjne:
  • Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych dotyczących korzyści i bezpieczeństwa szczepień przeciw grypie.
  • Informowanie społeczeństwa o konieczności szczepienia, zwłaszcza osób w grupach ryzyka.
 • Monitoring Zachorowań:
  • Aktywne monitorowanie poziomu zachorowań na grypę, co umożliwia dostosowanie programów szczepień do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2. Szczepienia Przed Podróżą – Zdrowie w Globalnych Wymiarach:

Programy szczepień przed podróżą, realizowane przez Sanepid, skupiają się na profilaktyce zdrowotnej przed wyjazdami zagranicznymi.

 • Konsultacje Zdrowotne Przed Podróżą:
  • Zapewnienie dostępu do konsultacji zdrowotnych przed podróżą, gdzie lekarze doradzają nie tylko co do szczepień, ale także innych aspektów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym podczas podróży.
 • Szczepienia Specyficzne dla Regionów:
  • Dostarczanie szczepień zalecanych dla konkretnych regionów świata, gdzie ryzyko zakażeń jest podwyższone.
 • Edukacja Podróżników:
  • Kampanie edukacyjne dotyczące konieczności szczepień przed podróżą, zwracając uwagę na specyficzne zagrożenia zdrowotne w różnych miejscach.

3. Szczepienia Przeciw HPV – Profilaktyka Nowotworów:

Programy szczepień przeciwko wirusom HPV, realizowane przez Sanepid, mają na celu zmniejszenie przypadków związanych z zakażeniem tym wirusem i profilaktykę nowotworów z nim związanych.

 • Szczepienia Młodzieży:
  • Aktywne promowanie szczepień przeciw HPV wśród młodzieży przed rozpoczęciem aktywności seksualnej.
  • Programy szczepień realizowane w szkołach i placówkach edukacyjnych.
 • Kampanie Społeczne:
  • Przeprowadzanie kampanii społecznych podkreślających znaczenie szczepień przeciw HPV w profilaktyce nowotworów, zwłaszcza u kobiet.
 • Badania Epidemiologiczne:
  • Systematyczne badania epidemiologiczne w celu monitorowania wpływu programów szczepień na rozprzestrzenianie się wirusa HPV i zachorowalność na nowotwory z nim związane.