Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole [strona archiwalna]

Na naszej stronie regularnie publikujemy aktualności związane z sytuacją zdrowotną w powiecie oraz informacje dotyczące ważnych kampanii zdrowotnych i nowych regulacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jesteśmy podlegli ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Główny Inspektor Sanitarny, będący centralnym organem administracji rządowej, kieruje naszymi działaniami, a Główny Inspektorat Sanitarny pełni kluczową rolę w realizacji naszych zadań.

Dążymy do skutecznego wykonywania naszych obowiązków, opartych na ogólnych kierunkach działania ustalanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Nasza praca obejmuje również koordynację i nadzór nad organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zapewniając efektywną wymianę informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy tu, aby służyć dobrobytowi i zdrowiu społeczności, które obsługujemy.

Co Robimy

Nadzór Sanitarny

Nasza Misja

Jesteśmy Państwową Inspekcją Sanitarną, instytucją dedykowaną do dobra i zdrowia publicznego obywateli. Nasza misja obejmuje nadzorowanie i kształtowanie działań mających na celu minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków. Działamy w oparciu o trzy kluczowe filary: informowanie, aktywizowanie i edukowanie.

Naszym celem jest aktywizowanie społeczności do podejmowania działań prozdrowotnych. Stawiamy na mobilizację obywateli do dbania o swoje zdrowie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach mających na celu poprawę ogólnego dobrostanu społeczeństwa.

Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna jesteśmy zobowiązani do ścisłego nadzoru i monitorowania sytuacji zdrowotnej w kraju. Regularnie dostarczamy rzetelne informacje dotyczące zagrożeń epidemiologicznych, bezpieczeństwa żywności i innych kwestii związanych z zdrowiem publicznym.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Angażujemy się w intensywną oświatę zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Przeprowadzamy szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne, aby zwiększyć świadomość zdrowotną społeczeństwa i wspierać podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia.

Kontrola Środowiskowa

Działamy na rzecz utrzymania czystości i bezpieczeństwa środowiska, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapobiegania chorobom wynikającym z zanieczyszczeń środowiska.

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Kolskiego

Nasza instytucja systematycznie ocenia stan sanitarny powiatu kolskiego, korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i metodyk. Analizujemy dane epidemiologiczne, środowiskowe oraz wyniki badań, tworząc kompleksową ocenę, która stanowi podstawę dla podejmowania skutecznych działań zaradczych. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego standardu zdrowotnego w społeczności, którą obsługujemy.

Badania Epidemiologiczne

Przeprowadzamy badania mające na celu identyfikację i kontrolę chorób zakaźnych, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia epidemiologiczne.

.

Nadzór Sanitarny

Stacja prowadzi ścisły nadzór sanitarny, monitorując i oceniając wszelkie aspekty wpływające na zdrowie publiczne. Realizujemy inspekcje, kontrolujemy placówki użyteczności publicznej, a także reagujemy na sytuacje kryzysowe, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

.

Szczepienia Ochronne

Jesteśmy zaangażowani w programy szczepień ochronnych, mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym. Współpracujemy z placówkami medycznymi, organizujemy punkty szczepień oraz dostarczamy informacji na temat korzyści płynących z regularnych szczepień.

.

monitorowanie wody

Monitorujemy zasoby wód powierzchniowych i gruntowych, analizując wpływ różnych czynników na ich jakość. Działania te pozwalają na wcześniejsze wykrywanie ewentualnych zagrożeń i skuteczne ich zarządzanie.

Komunikaty i Ogłoszenia

Program Profilaktyki Chorób Zakaźnych

Przypominamy o istotności zachowywania podstawowych zasad higieny oraz przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje i porady znajdziesz w dziale Edukacja Zdrowotna.

Konsultacje Zdrowotne Online

W celu zminimalizowania ryzyka związane z pandemią, zapewniamy dostęp do konsultacji zdrowotnych online. Aby umówić się na wizytę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Badania Przesiewowe na Choroby Zakaźne

Planujemy cykliczne badania przesiewowe na wybrane choroby zakaźne. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie mogą uzyskać więcej informacji w naszym biurze lub telefonicznie..

Konsultacje Dotyczące Bezpieczeństwa Żywności

Przypominamy o istotności zachowywania podstawowych zasad higieny oraz przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje i porady znajdziesz w dziale Edukacja Zdrowotna.

Szczepienia Przeciw COVID-19

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości zaszczepienia przeciw COVID-19. Aktualne terminy i miejsca szczepień dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na lokalnych tablicach ogłoszeń.

Zdrowie w Pracy – Książeczka Sanepidowska

Książeczka Sanepidowska, zwana książeczką zdrowia czy książeczką sanitarno-epidemiologiczną, to dokument świadczący o tym, że osoba została poddana badaniom lekarskim i jest zdolna do pracy w określonych warunkach sanitarnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Czynna w dni robocze
w godzinach 7:25-15:00