Ostrzeżenia publiczne

Ostrzeżenia publiczne są istotne dla bezpieczeństwa publicznego, a ich przestrzeganie pomaga w ochronie zdrowia i życia społeczeństwa. W razie otrzymania informacji o ostrzeżeniach, zaleca się śledzenie oficjalnych źródeł oraz dostosowanie swojego zachowania do podanych zaleceń.

 • Ostrzeżenia dotyczące Bezpieczeństwa Podczas Pandemii:
 • Informacje na temat środków ostrożności związanych z pandemią.
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek, dystansu społecznego i higieny osobistej.
 • Alarmy Sanitarne w Zakresie Szczepień:
 • Komunikaty dotyczące kampanii szczepień.
 • Informacje o dostępności szczepionek i miejscach ich podawania.
 • Ostrzeżenia dotyczące Zoonoz:
 • Informacje o chorobach przenoszonych między zwierzętami a ludźmi.
 • Zalecenia dotyczące bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Ostrzeżenia dotyczące Ekspozycji na Substancje Chemiczne:
 • Informacje na temat potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku.
 • Zalecenia dotyczące unikania narażenia na te substancje.
 • Alarmy Żywnościowe:
 • Informacje o skażeniu żywności.
 • Zalecenia dotyczące wycofania z rynku i unikania spożycia określonych produktów.
 • Ostrzeżenia dotyczące Wirusów Sezonowych:
 • Komunikaty dotyczące wirusów sezonowych, takich jak grypa.
 • Zalecenia dotyczące szczepień i środków ostrożności.
 • Ostrzeżenia dla Grup Ryzyka:
 • Informacje i zalecenia dla grup szczególnie narażonych na określone zagrożenia zdrowotne.
 • Komunikaty dotyczące opieki nad osobami starszymi, dzieciami, czy osobami z chorobami przewlekłymi.
 • Ostrzeżenia przed Niebezpiecznymi Produktami Higienicznymi:
 • Komunikaty dotyczące produktów higienicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 • Zalecenia dotyczące unikania korzystania z określonych produktów.
 • Ostrzeżenia dotyczące Sezonowych Zagrożeń:
 • Informacje na temat zagrożeń związanych z danym sezonem, np. zima (mrozy, oblodzenia) lub lato (upały, promieniowanie UV).
 • Ostrzeżenia dotyczące Zagrożeń dla Środowiska Naturalnego:
 • Komunikaty dotyczące wpływu działań człowieka na środowisko.
 • Zalecenia dotyczące ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
 • Ostrzeżenia publiczne Sanepid są istotne dla bezpieczeństwa publicznego, a ich przestrzeganie pomaga w ochronie zdrowia i życia społeczeństwa. W razie otrzymania informacji o ostrzeżeniach, zaleca się śledzenie oficjalnych źródeł oraz dostosowanie swojego zachowania do podanych zaleceń.