Ocena Obciążenia Uczniów Tornistrami w Powiecie Kolskim (2023)

W roku 2023 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole przeprowadzili wszechstronną analizę obciążenia uczniów tornistrami i plecakami w 13 szkołach podstawowych obejmujących klasy I-VIII, w tym 3 miejskie i 10 wiejskich. Badaniami objęto łącznie 101 oddziałów szkolnych, zważając 1246 uczniów wraz z ich tornistrami.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, ciężar plecaków/tornistrów powinien wynosić od 10% do 15% masy ciała ucznia.

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

  • Poniżej 10% – 650 uczniów (52,17% badanych) – niska norma.
  • 10-15% – 441 uczniów (35,39% badanych) – średnia norma.
  • Powyżej 15% – 155 uczniów (12,44% badanych) – wysoka norma.

W jednej placówce nie stwierdzono przekroczenia normy 15% masy ciała ucznia. Najcięższy plecak, ważący 9,66 kg, należał do ucznia klasy VI. Wśród uczniów, szczególnie w klasach młodszych, zauważono znaczne obciążenia wynikające m.in. z zestawów podręczników, ćwiczeń, dużej ilości zeszytów oraz dodatkowych przedmiotów.

Po zakończeniu badań, w placówkach z wyraźnym przekroczeniem wagi tornistrów, dyrektorów zobowiązano do informowania Powiatowej Placówki Inspekcji Sanitarnej w Kole o podejmowanych działaniach mających na celu zminimalizowanie obciążenia uczniów. Jednym z przykładów działań było zakupienie dodatkowych zestawów podręczników oraz zamówienie indywidualnych szafek dla uczniów ułatwiających pozostawianie podręczników w szkole.

Większość badanych szkół posiada pomieszczenia szatni z indywidualnymi szafkami dla uczniów, jednak niewielu z nich korzysta z tych udogodnień. Pracownicy PSSE w Kole podczas badań prowadzili również działania edukacyjne, omawiając z uczniami zasady prawidłowego pakowania tornistrów, poprawnej postawy ciała, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. W placówkach pozostawiono ulotki informacyjne dotyczące plecaków dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Przypominamy: Pusty plecak nie powinien przekraczać 1 kg, mieć regulowane, miękkie szelki i przylegać do kręgosłupa. Dobór zeszytów, ilość książek i pomocy dydaktycznych oraz ich umieszczenie w plecaku mają istotny wpływ na ciężar. Zbyt ciężkie plecaki mogą negatywnie wpływać na zdrowie dzieci, prowadząc do bólów mięśni, stawów i złej postawy ciała. Akcja ważenia tornistrów będzie kontynuowana w 2024 roku.

Podobne wpisy